Calitatea serviciilor

Traduceri de calitate

 

PoliLingua colaborează doar cu traducătorii selectați cu minuțiozitate, compentențele cărora corespund domeniului și conținutului proiectului dvs. Traducerile noastre depășesc cerințele standardelor internaționale de calitate, inclusiv ISO. La cererea Dvs, vă oferim o declarație care certifică acuratețea traducerilor noastre.

Noi asistăm toate traducerile efectuate de lingviștii noștri. În cazul în care nu sunteți pe deplin mulțumit de calitatea unei traduceri, o revizuim fără plată suplimentară până în momentul în care traducerea corespunde exigențelor și cerințelor dvs.
Dacă apar probleme sau neclarități la vreun proiect, suntem oricând deschiși să colaborăm cu Dvs. până veți fi pe deplin mulțumit de calitatea și acuratețea acestuia.


Asigurarea calității procesului de traducere

Asigurarea unei înalte calități a traducerilor se realizează printr-un proces editorial constituit din trei etape „TEC”: (Traducere - Editare - Corectură / managementul conținutului) și printr-o evaluare finală a calității („EC”) de către managerul de proiect. Fiecare dintre cele trei etape ale procesului TEC este asistat de o altă echipă de traducători autorizați, vorbitori nativi ai limbii respective.
Dacă dispunem de timp suficient, primul pas în realizarea proiectelor voluminoase îl constituie, de obicei, elaborarea unui glosar complet de termeni specifici pentru proiectul respectiv. Acest proces este gestionat de un terminolog/manager de conținut a cărui principală funcție este de a primi, interpreta, de a realiza conversiunea și de a pune în aplicare termenii prin intermediul unui glosar dinamic, care este revizuit de echipele noastre de lingviști.
Noi combinăm instrumentele și procesele pentru a ne asigura că întotdeauna este utilizată corect terminologia, fuzionând acuratețea cu predarea în termenii stabiliți. Acest proces oferă coerență, permițând, în același timp, fiecărui lingvist să propună modificările și adaptările pe care le consideră necesare.
Pentru materiale cu conținut tehnic și alte traduceri care necesită o cunoaștere profundă a expresiilor specifice domeniului, apelăm la experți în materie, care utilizează cele mai noi glosare și dicționare specializate, registre de noțiuni utilizate în domeniul respectiv pentru a garanta utilizarea corectă a terminologiei.
Considerăm necesară efectuarea lucrărilor de către traducători-experți în domeniul respectiv, deoarece în fiecare domeniu de activitate se utilizează o terminologie și un registru specific de noțiuni în continuă schimbare, care este decisiv în desfășurarea activităților cotidiene.


Controlul calității traducerilor

Ne mândrim cu traducătorii noștri experimentați, cu editorii noștri competenți, cu profesionalismul înalt al managerilor de conținut și al corectorilor noștri. Procesul de control al calității, pe care l-am implementat, garantează o calitate remarcabilă a produsului final astfel încât textele traducerilor efectuate par a fi scrise direct în limba în care au fost traduse.
PoliLingua primește în permanență email-uri de mulțumire și feedback pozitiv, ceea ce demonstrează înalta calitate a serviciilor de traducere prestate.


Contactați-ne

Select a file

No file chosen

Add more files
Language Service Provider | LSP | PoliLingua
Contact Us
PoliLingua

We use only translators carefully selected to match the subject matter and content of your project. Our translations meet and exceed international quality standards. Upon request, we will provide you with a statement which certifies the accuracy of our translations.